Nieuws & Pers /

Nieuwsbericht: 'Huurder betaalde jaren te veel'


Amsterdam, 4 februari 2016

Nos.nl: 'Huurder betaalde jaren te veel'


Honderdduizenden huurders hebben drie jaar lang te veel huur betaald, zegt de Woonbond. De belangenvereniging voor huurders gaat bekijken of het geld kan worden teruggevorderd. De Woonbond reageert daarmee op een uitspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat de Belastingdienst geen gegevens over het inkomen van een huurder mag doorgeven aan de verhuurder. Die mogelijkheid bestaat sinds 2013, om het scheefwonen tegen te gaan. Flimpje In 2013 kregen 355.000 huishoudens een huurverhoging, een jaar later waren dat er 417.000. Het afgelopen jaar ging het om 328.000 huurders. "Er zijn dus drie jaar lang onterecht inkomensgegevens verstrekt", zegt directeur Ronald Paping van de Woonbond. "En op basis daarvan zijn er dus ook onterecht huurverhogingen doorgevoerd."

Bezinningsjaar
Er ligt een wetsvoorstel om de hoogte van de huur inkomensafhankelijk te maken, maar daar is de Woonbond tegen. "Wij vinden niet dat de verhuurder zich moet bezighouden met inkomenspolitiek," zegt Paping.

Hij vindt, nu de uitspraak van de Raad van State er ligt, dat er een bezinningsjaar moet komen om eens goed na te denken over de toekomst van de huurmarkt.Corporaties hebben niets fout gedaan. Het was de wet die niet klopte.

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties
Volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, hebben de corporaties de afgelopen jaren niets fout gedaan. "Corporaties hebben de afgelopen jaren gewoon de wet uitgevoerd", zegt een woordvoerder. "Nu blijkt dat de wet, die de spelregels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voorschrijft, niet klopt. Corporaties hebben dus niets verkeerd gaan."

Aedes verwijst naar de minister. "De fout lag bij de wet, die niet expliciet genoeg was. Minister Blok gaat de wet nu aanpassen. Wij zullen dan gewoon weer de nieuwe wet gaan volgen en uitvoeren." "Wat deze uitspraak van de RvS verder betekent voor huurders en corporaties, weten we nu niet. Maar aangezien Blok met een nieuw wetsvoorstel zal komen, gaan we ervan uit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli gewoon door kan gaan."

Een woordvoerder van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot laat in een reactie weten dat een eventuele terugvordering niet zonder gevolgen blijft. "De overheid heeft ervoor gezorgd dat we via de Belastingdienst te weten kregen wie er boven de inkomensgrens zaten. Als dat wegvalt, of als we met terugwerkende kracht huur moeten terugbetalen, gaan wij als woningcorporatie ook de verhuurdersheffing terugvragen."

< Terug naar het overzicht


2018 © Copyright - Huurwoningen020.nl - Alle rechten voorbehouden